Postanite distributer


*Polja označena zvezdicom obavezno popuniti

*Pun naziv firme (iz registracije):
*Naziv firme (skraćeni naziv):
*Sedište firme (iz registracije):
*Adresa na kojoj firma obavlja delatnost:
*Telefon:
Fax:
e-mai adresa:
Web-site:
*Ime i prezime ovlašćenog lica:
*PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Obveznik PDV:
Šta je osnovna delatnost firme:
 10+4=